Tájékoztatás elektronikus megfigyelő rendszerről – Dobos Ház

Tájékoztatás elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Dobos Ingatlanfejlesztési Kft. az 1094 Budapest, Tűzoltó utca 59. sz. alatt található, Dobos Ház néven üzemelő irodaházban, elektronikus megfigyelőrendszert (kamerarendszert) működtet. Az irodaház elektronikus megfigyelőrendszereit a Dobos Ingatlanfejlesztési Kft. megbízásából a Palatinus Facility Management Kft. munkatársai kezelik.
Tájékoztatjuk, hogy a kép- és hangfelvétel rögzítés, felhasználás és megőrzés szabályaira a személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) rendelkezései, továbbá az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. (Info tv.) rendelkezései alkalmazandók. Az elektronikus megfigyelőrendszer működtetésére az Szvtv. 30. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti, kifejezett hozzájárulás alapján, az alábbiakban részletezettek szerint, az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések és balesetek megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása céljából kerül sor.
Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásnak minősül, amennyiben a kamerával megfigyelt helyiségbe a jelen tájékoztató ismeretében bemegy.
Az elektronikus megfigyelőrendszer a hét minden napján, mozgásérzékelővel ellátva üzemel, a felvételeket 3 napig tárolja.
A személyes adatok biztonságos kezelése érdekében a szerveren tárolt adatok védelmét személyre szóló felhasználónév és jelszó biztosítja, melynek segítségével megállapítható, hogy az adatokhoz mely jogosult, és mikor fért hozzá.
A kamerák aktuális képének megtekintésére jogosult a Dobos Ingatlanfejlesztési Kft. ügyvezetője, illetve a Palatinus Facility Management Kft. ügyvezetője és üzemeletetési vezetője. A Dobos Ingatlanfejlesztési Kft. által üzemeltetett kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása, illetve az életet vagy testi épséget érintő egyéb események, balesetek feltárása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal nem rendelkező személyek.
A Dobos Ingatlanfejlesztési Kft. a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti.
Adattovábbításra kizárólag jogellenes magatartásara vagy kötelezettségszegésre tekintettel folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé van lehetőség. Az átadott adatok körébe a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek tartozhatnak, valamint a felvételen esetlegesen szereplő személyek neve.
Tájékoztatjuk, hogy azon érintettek, akiknek jogát vagy jogos érdekét a kép- és hangfelvétel rögzítése érinti, kérhetik az elektronikus megfigyelőrendszerrel róluk készült felvételekről másolat készítését, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kérheti a felvételek törlését. Továbbá, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép- és hangfelvétel rögzítése érinti, a kép- és hangfelvétel rögzítésétől számított 3 munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot a Dobos Ingatlanfejlesztési Kft. ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy, személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet a Dobos Ingatlanfejlesztési Kft-től. Kérheti továbbá az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően személyes adatainak helyesbítését is. Ezen kívül tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
Tájékoztatjuk, hogy jogainak megsértése esetén a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően bírósághoz fordulhat, továbbá, a Nemzeti Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
Kamerával megfigyelt területek (kamera elhelyezése alapján):
1. Tűzoltó utca felőli bejárata
2. Kapubejáró, sorompós átjáró és I. sz. lépcsőház ajtó
3. Recepció, vendégfogadó tér (kialakítását követően)
4. Belső udvar, parkoló
5. Vendel utca parkoló
6. I. lcsh. 3. emelet, magánterület belső bejárati ajtó

 

Kelt. Bp. 2018. január 02.
Dobos Ingatlanfejlesztési Kft.
Palatinus Facility Management Kft.

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?

Are you sure?

By disagreeing you will no longer have access to our site and will be logged out.